alaska-alaska
534 W 13 ANC AK 99501
907.297.9731, email, info.


Dena’ina Athabascan, graphic designer living and working in Anchorage Alaska. Recent projects include an identity system for the Arctic Bird Festival in cooperation with the U.S. Fish and Wildlife Service and the National Audubon Society as well as, interior listening party visual direction for the Weeknd. 

DDNNDD8DDNDDD88D8DDDO88DOZ8OOZOZOZZ$Z$ZZZZZOZZZO88OO8O888D8DD88DDDD8DDDDDDD8DD8OOO8OZOOOZZOOOZOOOZZO
DNNNDD8DDNNDD8DD88D8O88DZZOOOZOOZZZZOZZZZOZZ$ZZO88OO8OD88DDD88ODND88DDD8DDDDD888O8OOO88OZ$ZOOOOOZOZ8
8NNND88DDDNN88DDD8D8O88DOO8OOZ8ZOZZZOZZZZO$O$ZZOOOOZ8O888DDD88O8D88DD8D8D8DD88O8O8ZOOO8ZO$OZOOOOOOOZ
DDNN8D8DDDDDO8DDD8DOO88DOO8OO$OOOZZOOZOZZZZZ$O$OOZOZ8O8O8DD888ODDDDDD8D88ODD8OOOOOZ8OOOZOZO7ZZOOOOOO
NDDDDDDDNDDN88DDD8DOOD8DZO8O8ZOZZZZOOZOZZOZZZZZOOZOZ8O8O8888O8OD8D8888D88O8Z8OOOOOZOZOZZOOOZOZOOOZOZ
DND8DDDNNDDD88D8D8DOOD88OZOOOZOOZOZOOOOZZO$ZZZZOOZOOOO8O8888ODO88D8D8OD8D88Z88OO88ZOZOZOOOOOOZZO8ZZZ
DNN8DNNDND8NDDN888DOODD8OZO88ZOZZOOOOOOZZOZZOOZOO777$ZOO88DOODO8OD888O88DO8Z88OOO88OOZOOOOZOOOZO8O$Z
DNNDNDDDND8NDDD8DOD888D8OZO88OOOZOOOOOOOZ8ZZOI?+?+??I7777$OOODO8OD8D888DD88OO8OOZZOOOZOO8ZZZOOO8OOZZ
DNNDNDDDND8N8N8888D8888DOOODOOOOZ8OOOO8OO8ZI???I?I?II7$$77IIZDO8O8OD88OD888ZZ8OOZZZ8OZO88ZZOOOOOOO88
DNNNNDN8DDDN8D88DOD8D8DD8888OO8OZ8O88O8ZO++=7Z$$I:=$ZZZ$$$$$77O8O88D8DO88888OOO8ZZ8OOOO8OO$O$OZ8ZO88
NMNNDDNDDDDDD88DD8DDDD888888O88OZ8O8O88Z=+7OOZ7$ZZOOOOZOZ7II7$7$ODO8DDOOO888OO88ZZ8ZOOOOO8$OZZZ8OOOO
NNNDDDDDNDNDD88DDDDDD8D88888O88OO8O8OD?=7Z8OODOOO8888ZZZOZ77II$7$DODD8OOO88OO88OOZ8ZOO8OZO88O8OO8O8Z
NDDDDDDNDDNDD888DD8ND88888DDO88OO8888?+ZZOOZ$77I77$$7777$77$$777??88D8OOOO8O88OZ8ZOZOO8O8OO8O88O888Z
NDDDNDNNDNNDN8D8DN8N888DD8D8ODD8O88O$?ZOOOZZZOOOOOOZOOO88OZ$$$ZZ$?+OD8OOO8888OOZ8O8Z8O8888OOO88O8OO8
NDDDNNNNDNDDD8D8DN8D8D8DD8DD8DD8O88O?Z88OZNNNDNNNDDDDNNNNDD88$ZOOI?8D88OO88D8OOZOO8O8OO8O8ZO88O88OOD
NNDNNMNNNDND8DD8DNDDD88DDDDD8DD8O8D7$DNDNNMMMMMMMMNDNMMMMMMMMNN88ZI+ODDOZ8Z8ZO8OO8OO88O888ZO888O8O88
NNNNNNDNNDND8NDDDNNDND8DDNDDDDD888D$8NNMMMNMMMMMMMD8DMMMMMMNNMMM8D?I8D88Z8O8Z8OOO8O888O888OZ8Z8OD88O
NNNNDNDNNDNDDNNDDNNDND8DNDD8D8DD88DONNNMMMNNNNMMMNZ~+DMMMMDNMNMMD8ZI$DODZ8OOZOD8ZOO8D88DDODZ8ZOO8D88
NNNNDDDNDDDDDNNDNNNDND8DNN8DDDDD88DDNNNMMMMMMMMMMN$+I$NMMMMMMNMMN887$DODO8OZZODOOOOZD8888Z888ZOO888D
NNNNDNDDDDNNDNDNNNNDND8DDN8DDDDD88DDNNNMMMMMMMNNNOOZOODDDNMMMMMNNOO$I8OD88OOZZ8Z8ZZ8OD888Z8DD88OO88O
NNDDDNDDDNNNDNDNNNNDNNDDDN8DDDN88DDDDNNDDDDDNDDNOMNMNMDN88DDDO$7ZOO7$8O8D8O8OZ88DZZDZDO88OO888888D8O
NMDDDMDDDNNNNNDNDNDDNN8NDN8DDDN88DDDNNDD88DDDDDNMMMMMMMNN88OZZ$$ZO8$O7O8DD888O8O8OZ8Z8O88D8O88D88DOO
NNDDDNDNDNNDNDDNDNDDNNDNDD8DDDND8DNNNNNNDDDDDDNMMMMMMMMMNND8ZO88888$NNO8DD88DODOO8O8O8Z8DDNOODDD88OD
NNNNDDNNDNNDNDDNDN8DNNDNDD8NNDND8NNMNNNNNDDDDNNNMMMMMMMMDDNDDD88DD8ZNN8O88DD8ODO88ODODOO88D8ZD8D8D8D
NDNNNNMNDMNDNDDN8NDDDDNN8D8DNDND8NMNNNNNNNDNDNDNMNMMMNNNN8DDDDD8DD8$MNO8OO8NDOO8OO8N8D8O8D8DZDO88DDD
NDNMNNMNNMNNNDDNDNDDNDNN8D8NNDDD8NDMNNNNNNNNNNMNNNMNNNN8NN8DDDDDDD8NN8N8OO8DDDO88O8DDDDODDODODOD8ODD
NDMNMMNNNNNNNDDNDDNNNNND8NDNNDDN8NNDNNNNNNNNMMNNMMMMMMMMMNNNDDNNDD8O$ZD8OOD8N888D8O88DO8N8ODNN8ND8DD
NNNDNNNNMNDNNDDN8NNNNDNDDN8NN8DN8DNDNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDNDD8DZDDD8ODOD8NND8OOODDDD88888DDDDD8
NNNNNNNMNNNNDD8N8NDNNDNDDN8NDDDNDNNMNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNMMNNNNDNNDDDDDO88OO8DODOODODDDDD88ODD88D8
NNNNNNNMDNNDDDDDDNDNNNND8N8NDDDN8NNDNDNNNNNMMNNNMNMMMMNNNNNNMNNNNDDD8DNOD88O88O88D8ZDODODD8DOO88DOND
NNNNNDNNDNDDDNDDNNNNDNNDDN8D8DDNDNNDNDNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMNMMNNNNNDDDDDOD88D8D8DD8DODODZOD8N8ODODO8N
NNNNNDNDDNNDDNNDNNNNDNNDDM8N8DDNDNNNNDDNNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDDDDN8ODDNN8D8DDODDN8DD8DDDNO8ODD8D
NNNNNDNDDNNDDNNNNNNNDNNDDN8NDDDN8NNNNDDNNNMMMMMMNNMMMNNNNNMMMMMNOONDDDOODDDDD88D888N8DDD8DD8DDDDDNDD
DNNNMNNDNNNDNNNNNNNNNDDDDN8NDDNNDNNNDDNNNNMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNO8NDDDO888ODDDDD8888O8NDDDDODDDDDDDD
DNNNNNNDNNNNNNMNNNNNNDNDDNDNDDNNDNDNDDNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNODDDDDDDO8O8DNDD8D888DDNND88D8DDNDON
DNMNNNMDMMNNNDNNNMNNNDNDDDDNDDNNDNDNDDNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNDN8N8N8D8N888N8D8N8ND88N8N8DDNN88N8D8D
NMNMNMMNNNNMNDNDNMNMNDNNNNDNDNNNNDDNDNNNNMNMNNMMNMMMMMMMMMMNNDDD8DOD8NNNN8O8DD8NDDN88DODO8D8N88D8ND8
NMNMNNNMNNNNDDNDNNNNMNNNNDNNDNNNNDDNNNNNNNMMMMMMMMNNNMMMMMMNDDD8D8ODONNDDD888D88D8DD8D8NO8NDDN8D8NN8
MNNMNNNNNNMNDNNDNNDNNDNNNDNNDNNNNDDNDNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNN8D88D8ODODNDDDOD8N88DD8DDNNND8NN8NDNNDDD
NNNNNMNNMNNDDDNDNNDNMDNNNDNNDNNNNDDDDNDNDNNNMNMMMNMMMMMMNNNDD8888N8N8DNN8N8D8DD8N88DN8NDNNND8NNNNNDD
NNNNNMNNMNDDDDMDNNDNMDMNNNNNDMNDNDDD8NDNDDNNNMMMMMMMMNNNNNNNDDD8DN8ND8DN8NDNDDDDD888N8DNNNNDND88DNN8
NNNMDNNNNNDNNDMNMNNNNNMDNNNNNMNDN8$7ODDDDDDNNNMMMMMMNMNNNNNN8D88O$?DDDDN8DNNNNDND888D8DDNNNDNND8DDDD
NNNMNNNNNNNNNDNNNNNNNNNDNNNO===~~=I777DDNDDNNNMMMMMNNNNNNNNND888OZ$==8DN8DNDNNDNN8N88DN8NDDNDNDDN8NN
NNNNNNDNNMDNNDNNMNNNNNNDMM?==~===+?77$$8DDDNNNNMMMMNNNNNNNNNDD88OO$++===+DDDDNNDNDND8DN8N8DNDNN8NDNN
NMNNMMNNNMNMMNNNNNNNNN==~====~=?==?7$$$$$NDNNNMNNNMNNNNNNNNNND888ZZ++==+?+=~DNDDNDDD8DD8N8DNNDNDNDNN
MNMMMMNNMNNNNNIOM8~=+===~~==+~=++=+77$$$$$$$DNNMMNNNNNNNNNNND888OZ=?+====+++=~~7NNDNDDD8NDDNNDNNNNND
MNMMMNNNMNN+=?7?======+=~==++~~=+++I7$77$$$$$$ONMMNNNNNNNNNND88O7++++===?++++=~~:::IDDNDNNDNDDNNNNNN
NNNNMNNN++====~I=======~~==++~~=++=7III77II777777II$DNNNNDDDO==+??++++=+=?????+=~~~~~~~DNDNDDDDDDNDN
NNNNMN$?+===+==I==++===~~=++++===++IIIIII777IIIII7777777III777I?++++?++=+=+IIII+=~~=~~~~~=MNDNNDDNDN
NNNNZ+???+=~=+====+===~~==++?+===++?77IIIIIII77I??IIII?????????++=I+++++===+?I7I?+~~~==~~~~NNNMDDN8N
NNN++=======~======+=====?I??+====++77IIIIIIIIIII777?++++++==+III++++++?+=++++I7I+?+~=======DNNDDNDN
?+===+$77++=~===++=++===I$7I++=====+IIIII7IIIIIIIII+??+???++++++++++++++?+=++++?7I+??==+===++ZDNNNDN
??I?++=+IO?++===+++++==+$$I+?=====++I7IIIIIIIIIII?++?+++++?+++++++++++++??+==+++?I++I?=+++++++8NNNNN
+=+II?=++I?7?++=?==+===77I+++======+I7IIIIIIIIII????++++++?++++++++++++++?++==+++??=?II=+?++++=NNDDN
+===?I?==+I=7I++?+++++?$I++++=====++I7IIIIIIIIII???++?++?????+++++++++++++?++==++???=I7I=+?+++==DDN8
++====++==?II7I+I++++?77??++=======?7IIIIIIIII?++????++++??????+++++++++++?++++=++?I++I7I==++?+==DN8
?III???I?=?II7III++???ZI??++======+IIIIIIIIIII+++??++?++++???I??+++++++++++??++++++?I+?77?=++??+=OND
=I7$$ZZZ$7?=II77I???II7+???+======+7IIIIIIIII?+++++???++++++?III?+++++??+++++?+++++++++I77?=???+=+ND
==+IIII7ZZ$7?=+77???II7I?I??+=====I7?IIIIIII??++++?+?++?++++??I7I++++++?+++++++++++++?+=I77+?II?+INN
===+++?777ZZ$7I?$III77$77???++===+7I??IIII?????++++++++?++?+++?77I+++++?+++++++++++++?+==777$III+OIM
I+==+?+??777O$$I$III77Z7?I7?+===+I7++?III?+?????++??+++?++??+??I7I?++???+++???+++++++++++?77I?7I$Z7N
77?+=+???I777$$7?II777$$$$$7??+++77++?I??+++??+++++++++?++???+?I77I++?++++++???++??+++++++I77Z777$7I
7777I++???777$$7II7I77ZZZZZ$$$Z$I$?++??++++++???++++?++??++?????77I?+???+++???++++?+++??++?77ZI$$777
II7777?=???777$$77777$ZOOZZZZZ$I77?++++?+++++????+++?++?????????I7I?+??+?+?+?????+?????????I77$O$$7I
++++?III?+++I7$777777$$OOZZZ$$$I77??+=+?++?++?????++??+?????????I7I?++????????????+???+????777$$$$7I
=+++++??++++I77$7777$$$ZZZZZZ$777II?+++??????????????????????????7I?+??????????????????????II7Z$$$77
=======+++=+?++7Z777$7$$OOOZZ$777III??+????????????????????????II777??I???????????????++????I7$$$$7I
=====~~~~=+++III$777$7$ZZZZZ$7$7??I777III?I????????????????????II7I7I??II?????????????++?+??I77$Z$77
=======++???+7$OZ$$$$$$$$$Z$$$$7??I7I?IIIIII???????I?????????IIII777II??II??????????++??+???II7$Z$$7
=======+??????$8$7$7$7$$$$Z$$$$$IIIII7IIIIIIIII?I?II?????I????III777IIIIII??????????????+???II7$Z$$7
======+==+++??$N$$$7$7$$$$$$$$$7I+?IIIIIII7IIIIIIIIII?????????III777IIII?????????????++????II77$O$$7
========+++?III8$$$$$Z$Z$$$$$$$$I???IIII77777IIIIIIIIIII??????II7777IIII???????????????????II77$O$$7
====+++++??II77Z$$$$$$7$$$Z$$Z$$7IIIIIII77$777IIIIIIIIIII?????III77777II???????????????????I7$$ZZZZTECHNOLOGIES:
Adobe Creative Suite
Sketchup Pro 2021
V-Ray Rendering Engine
DJI Phantom Drone

CV:
Currently - Hovercraft Studio
Anchorage Museum - Senior Designer
onehundred - Senior Designer
Happylucky - Freelance
Nike Global Sales  - Photo Direction
Nike - Freelance
Alaska Surf Adventures - Deckhand


SCHOOLING:
Western Washington Univ.
BA Graphic Design
Minor Industrial DesignAWARDS:
2021 AIGA Alaska Gold - Environment & Experience
2020 AIGA Alaska Gold - Communications
2020 AIGA Alaska Silver - Environment & ExperiencePDF CV HERE